+ 025 2629 2222          info@moitruongxanhpedaco.com
logo

Công nghệ thu gom chất thải xây dựng (xà bần xây dựng)

Cơ sở hạ tầng đất nước ngày càng phát triển đồng nghĩa với khối lượng rác thải xây dựng (xà bần, rác cặn) ngày một tăng lên không ngừng, để có thể đáp ứng được nhu cầu vận chuyển, thu gom rác thải xây dựng (xà bần) thì phải cần có phương tiện, thiết bị và công nghệ phù hợp xử lý hiệu quả và không làm ô nhiễm môi trường.
van-chuyen-thu-gom-rac-thai-xay-dung
 
Môi Trường ABC hiện có nhiều trạm trung chuyển rác thải xây dựng tại TP.HCM, Tây Ninh để đáp ứng được nhu cầu xử lý của các cá nhân và doanh nghiệp.

Mô tả công nghệ:

Xà bần và các loại rác thải xây dựng được vẫn chuyển từ những hộ dân và công trường xây dựng bằng xe tải rồi đưa về trạm trung chuyển đổ vào các container hở, sức chứa 10 – 12 tấn.

Container được đặt vào một hố sâu, để cho tất cả các loại xe đều có thể đổ vật liệu vào được một cách đễ dàng, khi container đã được đổ đầy vật liệu xây dựng thì hệ thống cần trục cẩu container lên những xe chuyên dụng chở đến các bãi đổ theo đúng quy định. Những container trống cứ như vậy được tiếp tục đặt xuống hố để được chất đầy xà bần.

Đối với khách hàng là những công trình xây dựng có lượng rác thải xây dựng lớn và liên tục thì chúng tôi có các thiết bị lưu chứa và phương tiện vận chuyển chuyên dùng loại lớn như (xuồng chứa 8.5m3, contener 10.5m3) đặt trực tiếp tại công trường để đổ vào và khi đầy sẽ được chúng tôi chuyển đến bãi đổ theo đúng quy định.
Các tin khác
Hotline